tirsdag 9. desember 2014

Grenseløst - seksualitet

Seksualitet handler ikke bare om puling. Professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad er gjest i studio.

Vi liker å tro at vi har kommet langt i dagens Norge når det gjelder å være et fritt menneske som kan være åpen rundt sin egen seksualitet. Benestad mener vi streber med å tørre å være oss selv i et samfunn som ennå ikke helt aksepterer at mennesker har ulik seksualitet.

- Dessverre så lever vi ennå i kjølvannet av pietismen. Pietismen sitter jo fast som araldite, noe forferdelig noe. Det henger igjen, vår kultur er ikke blitt helt seksual positiv, forteller Benestad.

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar